Agenda

De ouderraad vergadert een Zestal keer per jaar, ter voorbereiding van de verschillende activiteiten en het bespreken van algemene zaken die de school aanbelangen. De vergadering vangt steeds aan om 20:00 in het lerarenlokaal op de eerste verdieping van de centrale nieuwbouw. De vergaderingen staan open voor iedereen.

 Schooljaar 2017-2018