Schooluren-Vakantie-Studiedagen-vrije dagen

Schooluren

De lessen beginnen 's morgens om 8.40 uur en eindigen 's middags om 12.15 uur.

's Namiddags hervatten we om 13.30 uur en eindigen om 15.25 uur.

Verlofdagen

Eerste trimester

Herfstvakantie van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019

Wapenstilstand: maandag 11 november 2019 

Kerstvakantie van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

Tweede trimester

Lokale verlofdag: vrijdag 7 februari 2020

Krokusvakantie van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 29 februari 2020

Lokale verlofdag: maandag 16 maart 2020

Paasvakantie van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020

Derde trimester

Feest van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020

Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020

Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020

Facultatieve vrije namiddag: dinsdag 30 juni 2020

Pedagogische studiedagen

Maandag 7 oktober 2019

Woensdag 8 januari 2020