Richtlijnen mbt Corona virus - Directeur steeds bereikbaar : 0473/49.19.60

Geachte ouders

Hierbij de laatste richtlijnen en maatregelen voor de komende 3 weken op basis van de laatste informatie:

!! Graag willen wij u er UITDRUKKELIJK op wijzen dat deze opvang bedoeld is voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders  Indien u opvang heeft , vragen wij u eveneens uitdrukkelijk uw kind niet naar de school te sturen !!

Voor de uren van schoolopvang gelden de gewone schooluren. Dit betekent dat vanaf 8u15 de kinderen op de respectievelijke speelplaatsen door de leerkrachten worden opgevangen. Het einde van de opvang is eveneens het einduur van een gewone schooldag nl. 15u25. De kinderen kunnen afgehaald worden aan hun respectievelijke speelplaats, niet aan /in de klassen (kleuter en 1ste leerjaar/lagere school).
Onze opvang is GEEN flexibele opvang. Het is de bedoeling dat als uw kind aanwezig is, het ook aanwezig blijft voor die dag (en ook aanwezig is vanaf 's morgens).
Graag willen we een beroep doen op ieders verantwoordelijkheidszin: EEN ZIEK KIND HOORT NIET IN DE SCHOOL. Als uw kind ziekteverschijnselen vertoont (welke dan ook), dan vragen wij u met aandrang uw kind thuis te houden.

Wat betreft het leerrecht van de kinderen (lagere school, conform de richtlijnen van onze onderwijskoepel OVSG): Hierover berichten we jullie volgende week dinsdag. Er zullen bv. herhalingsopdrachten digitaal doorgestuurd worden om bepaalde leerstof actueel te houden, zodat er geen leerachterstand ontstaat. Houd dus de komende dagen het ouderplatform nauw in het oog.

Indien uw kind naar de schoolopvang komt:

Moesten er in de toekomst andere richtlijnen uitgevaardigd worden, zullen we jullie via het ouderplatform verwittigen.
Graag willen wij iedereen in deze uitzonderlijke, ongewone situatie veel goede moed en positiviteit toewensen.

Hopend op uw begrip,
met vriendelijke groeten,
Koen Mombaerts en iedereen van GBS De Zandloper

terug naar alle nieuws