Verkeersactiepunten.

Actiepunt september

Fiets veilig naar school!

Een fietshelm opzetten is cool!

Actiepunt oktober

Stoeprand = stoprand!

Hou als voetganger voldoende afstand met de rijweg!

Actiepunt november

Laat je zien in het donker, of je bent gezien!

Draag fluorescerend materiaal!

Actiepunt december

Klik je vast in de wagen, ook achterin!

Actiepunt januari

"Huizenkant is veilige kant"

Respecteer de rijrichting bij het parkeren.

Laat kinderen uitstappen aan de kant van het trottoir!

Actiepunt februari

"Neem je tijd, matig je snelheid"

Respecteer de maximumsnelheid.

Gedraag je rustig in het verkeer.

En stop aan het zebrapad!

Actiepunt maart

Wil je weten hoe het moet?

Kijk naar de verkeersborden en doe het goed!

Actiepunt april

"Scheelt er (n)iets aan mijn fiets?!"

Actiepunt mei

"Zet de auto aan de kant,

te voet of met de fiets is zeker zo plezant!"

Actiepunt juni

"Blijf oefenen in het verkeer,

zo zorgen we samen voor een veilige sfeer."