Schoolbenodigdheden

Beste ouders,

Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Om de kosten voor ouders zoveel mogelijk te beperken, is sinds dit schooljaar duidelijk bepaald welke materialen de scholen zélf moeten aankopen voor de kinderen in het basisonderwijs.
Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboeken, schriften, passer, ...  Om deze materialen aan te kopen, krijgt de school de nodige extra werkingsmiddelen.

Zaken die u niet terugvindt in de lijst (bv. boekentas, pennenzak, ...) moet u zélf aankopen voor uw kind. U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u hieraan wenst uit te geven.

Als u op het einde van de zomervakantie met uw zoon of dochter de eerste
schoolaankopen doet, neem dan eerst de bijgevoegde lijst nog eens aandachtig door. Zo vermijdt u overbodige kosten.

Hebt u nog vragen over de schoolkosten in het basisonderwijs, neem dan een kijkje op de website www.schoolkosten.be van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Met praktische vragen kunt u ook bij mij of het schoolsecretariaat terecht.

Vriendelijke groeten,

De directeur

terug naar alle nieuws